anunci patrocinat

L’empresa Instal·lacions Xena de Blanes fa un seguit de recomanacions per tenir l’habitatge d’acord amb el que estableixen les normatives.

La blanenca Instal·lacions Xena, fundada el setembre de 2006, és una de les companyies de la ciutat que ofereix un servei integral en tots els aspectes relacionats amb les instal·lacions elèctriques, d’aigua, gas i tot el relacionat amb el sector de la lampisteria d’un habitatge. L’empresa vol que els consumidors siguin conscients que cal mantenir en bon estat tot allò que podríem dir que composa “el sistema de distribució” d’una casa i que és vital pel seu funcionament. La majoria de vegades els veïns d’una finca només es preocupen per l’estat de les instal·lacions quan hi ha un problema, atès que són elements que formen part de la seva quotidianitat, fins al punt que gairebé s’obliden que existeixen i que, com tot, necessita el manteniment necessari per garantir que poden continuar donant un servei eficient. 

A Instal·lacions Xena van fins i tot més enllà i adverteixen que el mal estat d’una instal·lació  pot ser la causa d’incidències desagradables com una inundació o tallacircuits; i econòmicament poden ser causants del mal rendiment d’aparells a l’habitatge com ara la caldera o les plaques solars, entre d’altres. Un mal funcionament pot acabar comportant  haver de substituir aquests elements, quan portant un petit manteniment se’n pot allargar la vida útil i, per tant -cosa important-, tenir un estalvi considerable. Una posada a punt general pot englobar treballs com la revisió general de les instal·lacions  tèrmiques, el cablejat, les descarregues del wc, les tuberies, la neteja de les plaques solars, l’alimentació de la caldera, el purgament dels radiadors, etc…

Instal·lacions Xena reformadiari
Michal Jarmoluk. Pixabay.

Han de ser especialment curosos, diuen des de Xena, els residents d’una casa antiga, que poden tenir una instal·lació obsoleta en relació a la normativa vigent, que s’actualitza periòdicament. Un exemple en són els cables elèctrics i els aparells de protecció. Segons la legislació vigent, una presa de corrent té tres cables: el de fase, el neutre i la presa de terra. Antigament, però, no era obligatori que els pisos tinguessin presa de terra, malgrat que és important tenir-la, com a mínim és necessari comptar obligatòriament amb la col·locació d’un diferencial per a la protecció de la persona i de la instal·lació.

En relació al gas natural, l’empresa Xena de Blanes, s’ocupa de la instal·lació dels elements principals (la caldera, la placa de la cuina) que configuren una casa que fa servir el gas natural per disposar d’aigua calenta, calefacció mitjançant radiadors d’aigua o fogons de gas. A Xena no fan ni el manteniment ni l´arranjament dels aparells, però adverteixen que “és important tenir en compte que és essencial per a la seguretat familiar fer-ho periòdicament per prevenir possibles avaries que puguin tenir conseqüències desagradables”. La companyia distribuïdora és qui s’encarregarà de fer la inspecció cada cinc anys. 

Pel que fa a les qüestions vinculades a la xarxa d’aigua, des de la companyia Xena destaquen que aquesta és la instal·lació que pateix un desgast més important amb el pas dels anys. És, també, una de les que ofereix més servei. L’aigua la fem servir per rentar-nos; per disposar de calefacció; per cuinar, i la bevem. Una correcta instal·lació d’aigua corrent garanteix un bon proveïment i minimitza el risc d’avaries amb el pas del temps, moltes d’elles provocades per la mateixa calç de l’aigua. Si una instal·lació té més de 10 anys i les canonades són d’acer galvanitzat o de coure seria adequat fer-ne una revisió, i comprovar-ne l’estat per veure si porten prou pressió -comprovant que no hi hagi cap obturació. Si aquesta revisió fos negativa, s’hauria de plantejar canviar-la.

Instal·lacions Xena