anunci patrocinat

Les promotores limiten els nous projectes. A diferència del que va passar en l’última crisi, la promoció immobiliària s’ha vist poc afectada pel Covid-19 i les promotores han pres la decisió de limitar l’oferta en el mercat per tal de mantenir el preu dels immobles residencials.

El president de ApcEspaña i Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado, va assegurar, en el marc de la presentació de SimaPro, que en els pròxims anys “es generarà menys oferta i això provocarà una tensió en els preus”, segons recull El Economista .

El directiu va augurar un descens del 30% en la construcció de nous projectes residencials, cosa que ja s’està registrant en les places més importants amb una menor demanda de visats de construcció, “i això es tradueix en una aturada per als propers dos anys a el qual el sector de l’obra nova tindrà menys activitat “.

En tot cas, Gómez-Pintado va apuntar que el sector promotor té la capacitat “de reactivar amb relativa agilitat” després dels canvis en la concessió de llicències que s’han realitzat en algunes comunitats autònomes.

L’executiu també va apuntar al finançament com un dels punts que provocarà una reducció de l’oferta ja que s’està donant “una recrudescència de les condicions que s’estan plantejant per a la concessió del préstec promotor” per part de les entitats bancàries.