anunci patrocinat

Segons Propamsa, la majoria dels edificis residencials del nostre país pateix esquerdes. En concret, indiquen que en 99% dels edificis pateix esquerdes i fissures en les seves façanes, un problema que afecta el seu envelliment prematur. El mateix pot causar problemes més greus, relacionats amb la filtració d’humitats o la pèrdua innecessària d’energia.

Aquesta companyia ha classificat per ordre de perillositat o de major rellevància, les fissures que poden aparèixer en les façanes dels nostres edificis, sent les estructurals les més compromeses per ser profundes i travessar diferents capes de les que es compon el mur de l’edifici. En un segon nivell, se situarien les que es produeixen a causa de la dilatació dels diferents materials degudes per exemple pels canvis d’humitat o de temperatura. En darrer lloc es troben les fissures més superficials, de retracció o esquarterament, només afecten el revestiment i que poden estar vinculades a causes com unes temperatures elevades durant la seva aplicació o a problemes d’adherència a el mur.

Sigui quin sigui el problema, actualment hi ha tot tipus de solucions constructives. “Totes les fissures i esquerdes en major o menor mesura són perilloses per la penetració d’humitat a l’interior i per les pèrdues energètiques que produeixen. No obstant això, cal considerar que existeixen solucions integrals i sostenibles que retornen a les façanes dels nostres edificis un aspecte saludable. Així, aconsegueixen aturar el seu envelliment i prolongar la seva vida útil, a més de donar-los un rentat d’imatge que també afectarà la seva revaloració “, aclareixen des Propamsa.