anunci patrocinat

Les 100 companyies de construcció més grans de món, 6 d’elles espanyoles, van generar 1.462 bilions de dòlars d’ingressos durant 2019, fet que suposa un increment del 5% en comparació a el mateix període del l’exercici anterior, segons l’informe anual Global Powers of Construction (GpOc) elaborat per Deloitte.

Si bé la mitjana d’ingressos creix un 5% fins als 1.462 bilions de dòlars facturats, el rendiment financer de les 100 principals empreses de construcció va ser desigual en 2019: més de la meitat de les organitzacions van registrar un augment en les vendes i 10 companyies van aconseguir un increment de dos dígits; d’altra banda, 13 empreses van informar d’una reducció dels ingressos superior al 10%. Respecte a l’evolució de la rendibilitat, els marges de l’activitat de construcció es mantenen relativament constants en entorns propers al 5%.

Quant a la classificació per capitalització de mercat, les empreses europees lideren, amb un 36% del total, la presència al Top 100. Després d’elles, es troben les firmes xineses (18%), nord-americans (16%) i japoneses ( 16%).

A més, l’informe posa de manifest que moltes companyies del sector de la construcció estan diversificant la seva cartera de serveis empresarials per aconseguir un creixement sostenible i augmentar els marges dels projectes de construcció. En 2019, els ingressos no procedents de la construcció obtinguts per les principals organitzacions dels Estats Units, Europa i Àsia van aconseguir el 36%, el 21% i el 18%, respectivament, del total.

D’altra banda, les oportunitats de creixement a nivell internacional segueixen sent una prioritat estratègica dels grups de construcció. Els 100 primers van obtenir al voltant del 19% dels ingressos totals fora dels seus respectius mercats nacionals. Les empreses amb major penetració internacional són els grups europeus, seguits pels dels Estats Units, si bé és destacable la creixent la presència internacional dels principals grups xinesos.

Espanya, en el rànquing de vendes

Sis companyies espanyoles apareixen en el llistat de les 100 empreses de construcció que més van vendre durant l’any 2019, arribant a 73.544.000 de dòlars de facturació en conjunt. Aquesta xifra representa el 5% del total de vendes a nivell global en la indústria i consolida a Espanya entre els països amb major quota de mercat, compartint ara el cinquè lloc amb Corea de Sud, i només per darrere de la Xina, Japó, EE. UU. i França.

La posició de les companyies espanyoles en la classificació la lidera Activitats de Construcció i Serveis (ACS), que se situa en el setè lloc, després de cinc firmes xineses i una francesa. Acciona, per la seva banda, es troba en la posició número 38. Foment de Construccions i Contractes (FCC) se situa a la 46. Ferrovial se situa en la 47. Sacyr es manté en el lloc 58. Finalment, OHL es troba en el número 74 de la classificació.

Previsions per al 2020

L’estudi assenyala que l’estimació actual de creixement de la indústria de la construcció el 2020 es reduirà al 0,5%, depenent de cada regió. Als països emergents, s’espera una disminució del 2% en el present any i un creixement del 5% el 2021. Les economies avançades podrien experimentar una contracció del 1,5% el 2020, seguida d’una lleu pujada del 2% el 2021.

“A curt termini, pot passar que la inversió en infraestructures es vegi afectada en algunes economies emergents -com Llatinoamèrica- o desenvolupades -com el sud d’Europa-, a causa de l’impacte de la crisi de la Covid-19 en els pressupostos de les Administracions Públiques. La principal mesura per afrontar la previsible reducció de la inversió pública és fomentar la col·laboració del sector privat en el finançament de projectes d’infraestructura pública “, explica Javier Parada.

Tendències que reconvertiran el sector

L’informe també assenyala les principals tendències de la indústria de la construcció, considerada com el sector amb la productivitat més baixa en els últims 30 anys. Aquestes palanques busquen revertir aquesta situació en un futur proper:

Innovació: Les empreses líders de el sector ja estan invertint de forma rellevant en l’aplicació de noves tecnologies digitals, tècniques d’anàlisi de dades, robotització, drons, “wearables”, intel·ligència artificial o gestió documental, que tindran un impacte significatiu en la productivitat.

Eficiència en les operacions: El guany en eficiència operacional ha de venir de la mà d’una millora en el control dels riscos dels processos de licitació i en assegurar una adequada distribució dels riscos entre client i constructor, aspectes clau perquè els projectes tinguin una adequada rendibilitat. Per millorar els marges de les empreses de el sector també és essencial ser proactius en la gestió dels projectes i aconseguir millores en la integració i gestió de la cadena de subministraments i en la simplificació i digitalització dels processos constructius i de suport.

Info d’Infoconstruccion