anunci patrocinat

Durant aquest estiu l’Ajuntament de Sant Cugat preveu fer una instal·lació de geotèrmia en una escola pública de Sant Cugat per a millorar l’eficiència energètica del edifici existent.

Aquesta instal·lació es farà gràcies a GEOFIT, un projecte cofinançat pel programa H2020 de la Unió Europea, que va començar l’any 2018 i que compte amb la participació de 24 socis a nivell europeu.  El projecte GEOFIT desenvolupa sistemes geotèrmics innovadors, rendibles i optimitzatsamb l’objectiu de promoure l’ús de les energies renovables i l’eficiència energètica en el sector de la construcció, principalment en rehabilitació,per aconseguir una reducció del 60% del consum energètic i retorns de la inversió entre 5 i 6 anys.

Malgrat el creixent interès en els últims 5 anys en les energies renovables i en la millora energètica dels edificis existents, actualmentla taxa de renovació és inferior a l’1% i les energies renovables no s’utilitzen àmpliament en el sector. Per tal de trencar aquestes barreres que frenen un desplegament més ampli, el projecte té els següents objectius a nivell macro:

  1. El desenvolupament i implementació de sistemes geotèrmics innovadors, específicament desenvolupats per millorar l’eficiència energètica en edificis existents;
  2. Donar resposta a la necessitat de dissenyar una metodologia per satisfer els requisits europeus de qualitat i confort dels ocupants i reduir el nivell d’emissions de CO2;
  3. La definició d’un nou marc de gestió basat en solucions de disseny integral per la rehabilitació energètica basada en la geotèrmia.

Per a aconseguir aquests objectius és necessària una validació pràctica mitjançant una fase de demostració en la qual s’implementaran els nous sistemes geotèrmics a 5 casos reals en 4 paises diferents,un d’ells a Sant Cugat. En el cas de Sant Cugat, el pilot disposa de sistemes de calefacció central amb gas natural, amb un consum total d’energia de  414.862 kWh / any (31% d’electricitat + 69% de gas natural).

Dins del marc del projecte GEOFIT es preveuen fer 12 perforacions verticals amb una profunditat de 115 m, que es connectaran a una bomba de calor de 40 kW amb una acumulació de 1000l, que conjuntament amb el sistema d’aïllament en façana recentment instal·lat, aconseguiran una reducció del voltant del 60% de l’energia anual consumida.

Alhora, aquest edifici també disposa d’un sistema d’energia fotovoltaica (27,03 kWp), així com finestres amb doble vidre i llums amb tecnologia LED.

El edificis pilots com el de Sant Cugat actuen com a casos d’estudi oberts, cobrint diferents escenaris en quant a condicions climatològiques, tipus de sòl i condicions de contorn.  Aquests diferents escenaris permeten a GEOFIT validar las seves diferents innovacions tècniques en Geotermia i permetran posteriorment fer un ús dels seus resultats per a maximitzar l’impacte a través d’un procés de divulgació orientada al mercat i models de negoci adaptats per a l’àmplia adopció d’aquests nous sistemes geotèrmics, noves tecnologies i enfocaments.

Per més informació del projecte Europeu GeoFit: https://geofit-project.eu/

Info de Clúster Energia