anunci patrocinat

Què passaria si la fusta de la qual estan fetes les cases ajudés a estalviar en la factura de l’electricitat? Doncs ara, gràcies a diversos científics això pot ser possible.

Investigadors de la Universitat de Colorado i la Universitat de Maryland, als EUA han desenvolupat una fusta refrigerant que podria ajudar a reduir les despeses  d’energia referents al refredament d’edificis. Els científics han creat un nou material a base de fusta que reflecteix la calor o la radiació infraroja, i podria reduir els costos d’energia associats amb el refredament d’edificis en fins a un 50%.

Aquesta fusta refrigerant blanca i brillant, és vuit vegades més forta que la fusta natural, és altament reflectant i és capaç d’un refredament radiatiu passiu, dues propietats molt buscades en materials estructurals de pròxima generació i d’eficiència energètica.

Els investigadors han aprofitat la nanotecnologia de la natura per descobrir una forma de minimitzar la calor en els edificis. L’ús de petites estructures en la fusta, conegudes com nanofibres de cel·lulosa, i les càmeres naturals per on passen l’aigua i els nutrients a l’interior d’un arbre, mitjançant el processament especial de la fusta és capaç de refredar de forma passiva i pot eliminar la irradiació de calor.

La refrigeració dels ambients interiors és el que consumeix més energia i representa més despesa econòmica, sovint per mitjans ineficients, per tant, aquest nou material que es basa en el refredament radiatiu passiu passa a ser una alternativa atractiva per millorar l’eficiència energètica dels edificis.

Els materials de refredament radiatiu passiu refreden una estructura al desviar la radiació solar entrant i dissipen l’energia tèrmica sense consum d’energia. Tot i que s’han demostrat experimentalment diversos mètodes per aconseguir un refredament radiatiu passiu en edificis, la capacitat de fabricar i implementar els sistemes en la mida i l’escala necessaris per a una adopció generalitzada segueix sent inviable.

Per aconseguir aquesta fusta, els investigadors van millorar les qualitats del material comprimint la fusta per treure-li la seva lignina (polímers que ajuden a endurir les cèl·lules de les plantes), i l’ impregnen amb propietats de refrigeració mecànica i radiativa. El procés complet de deslignificació i densificació no només fa que la fusta sigui més forta, sinó que també produeix nanofibres de cel·lulosa parcialment alineades que dóna a la fusta refrigerant la seva superfície reflectant solar i l’alta emissivitat infraroja.

Així doncs, gràcies a aquest nou material pot ser que els edificis del futur usin molta menys energia a l’hora de refredar els edificis, i d’aquesta manera, contribuieixin a la lluita contra el canvi climàtic.