anunci patrocinat

Els defectes d’estanqueïtat poden aparèixer al cap d’entre 15 i 30 anys en funció de diferents factors

En un edifici on hi apareixen taques d’humitat, goteres o filtracions provinents de la terrassa, indica que és necessari revisar, i molt probablement renovar, el sistema d’impermeabilització. Els defectes d’estanqueïtat poden aparèixer al cap d’entre 15 i 30 anys en funció de diferents factors.

La situació geogràfica i el conjunt de condicions atmosfèriques que caracteritzen una zona durant un període llarg de temps, determinen en part la durada d’un sistema d’impermeabilització. Els altres factors que hi poden influir són la qualitat dels materials i la seva correcta aplicació inicial, sense oblidar un manteniment adequat durant tots els anys.

Hi ha diferents sistemes per impermeabilitzar terrasses antigues o noves (Làmines de cautxú, membranes de poliuretà líquid, pintura impermeabilitzant, la pintura de cautxú i les làmines de butil o EPDM). Nosaltres ens decantem per les teles asfàltiques.

Val a dir que ja han passat a la història els problemes que presentaven les antigues teles asfàltiques. La calor intensa i el sol les estovava i les baixes temperatures les esquerdava. Hi havia cassos en què s’utilitzava material de baixa qualitat, i fins i tot no s’aplicava bé. Avui en dia les velles teles asfàltiques ja no es fabriquen.

Actualment, quan es parla de teles asfàltiques, també anomenades làmines asfàltiques, parlem de que poden suportar temperatures de més de 50ºC i de fins a -30ºC sense patir cap tipus de dany. Làmines elastomèriques, amb armadura de fibra de polièster o de fibra de vidre, que dificulten l’aparició d’esquerdes i forats, i presenten una millor resistència a l’ús i una molt millor relació qualitat preu.

Un dels principals avantatges de les làmines elastomèriques és la capacitat d’impermeabilització total en qualsevol circumstància, sempre i quan s’apliqui correctament. Les zones perimetrals i les cantonades són punts especialment delicats, juntament amb els ancoratges dels baixants d’aigua. Els tècnics especialitzats han d’assegurar-se que tot queda hermèticament segellat i comprovar que enlloc no s’hi estanqui aigua.

Construccions David Marquès