anunci patrocinat

Un dels sectors econòmics que s’ha vist més afectat per la pandèmia de Covid-19 a Espanya ha estat el de la construcció. Segons dades de l’INE del mes d’abril, 401 empreses van ser liquidades. 68 d’aquestes companyies (el 17%) pertanyia al sector de la construcció. Aquest sector només ha estat superat en nombre d’empreses tancades pel comerç, amb 80 empreses liquidades el passat mes d’abril (un 20%).

A més, segons un estudi de Pouey International en què ha analitzat a 201 empreses de el sector de la construcció a Espanya, un 11% de les mateixes es poden considerar moroses.

Pierre Lemarquier, director d’Operacions de Pouey International explica que “el sector de la construcció està passant per problemes financers derivats de l’aturada de l’economia i de la reducció de la cartera de comandes”. “Permetre que les empreses de construcció que es trobaven realitzant obres trenquin, implica alts costos per reprendre les obres i majors retards en la seva culminació”, afegeix Lemarquier.

A més, al mes de maig, quan es van aixecar moltes de les restriccions lligades al Covid-19, la situació no va millorar. En concret, l’indicador de clima de la construcció (ICC) es va situar en -39,4 punts, un retrocés de 8,3 punts respecte del mes d’abril. La caiguda és generalitzada en els tres subsectors que integren el sector: construcció d’edificis (-47,3 punts), activitats especialitzades (-41,5 punts) i obra civil (-29,9 punts).