anunci patrocinat

L’obsolescència programada afecta el planeta a causa de l’esgotament de les matèries primeres, al fabricar amb una curta data de caducitat. Això contribueix a augmentar les emissions de CO2 que s’emeten a l’atmosfera. I, d’altra banda, afecta el model econòmic de creixement permanent i sense control, amb tots els impactes que això comporta.

Per aquest motiu, la fundació Feniss organitza la primera edició de el concurs “Dissenya un Futur Sostenible”, amb l’objectiu de dissenyar electrodomèstics sense obsolescència programada, per a posteriorment procedir a la seva fabricació i comercialització. . La finalitat és impulsar un nou model econòmic sostenible mitjançant la comercialització d’electrodomèstics de la llar sense obsolescència programada i l’establiment de l’estratègia de l’economia circular en aquest àmbit de mercat.

A “Dissenya un Futur Sostenible” poden participar estudiants, en l’últim any de carrera o acabats de titular de diversos graus d’Enginyeria Industrial, tutelats per un professor. I per altre banda poden participar empreses.

Els dissenys guanyadors seran fabricats i comercialitzats amb la finalitat que el consumidor pugui tenir accés a electrodomèstics duradors minimitzant l’impacte sobre el medi ambient que provoquen els residus d’aquest tipus d’aparells.

Es preveu que el concurs es convoqui a mitjans del mes d’octubre de 2020, establint-se un període de tres mesos per a la presentació dels dissenys per part dels participants. Als estudiants, se’ls convida a dissenyar una rentadora, mentre que a les empreses se’ls demana que dissenyin petits electrodomèstics.