anunci patrocinat

Cada nova temporada d’hivern és recomanble dur a terme una sèrie de punts per avançar-se adequadament a la temporada de calefaccions. És important revisar i netejar les calderes, a més de realitzar les millores necessàries i un control previ a l’encesa de tot el circuit de calefacció.

En el cas d’instal·lacions comunes, cal sol·licitar a la comunitat de propietaris, quan sigui necessari, la instal·lació obligatòria de repartidors de costos de calefacció o comptadors d’energia. De la mateixa manera, recomanen aprofitar les subvencions que existeixen per a la substitució de calderes no eficients.

Que cal fer abans de la temporada de l’hivern?

1-. Revisió de radiadors

Abans d’encendre o canviar la configuració de la caldera de casa, és important comprovar l’estat dels radiadors i que funcionen correctament. Si es van tancar les claus de pas de tots els radiadors o d’un en concret quan va acabar la temporada passada, cal recordar-se de obrir-la i fer una prova per comprovar que l’aigua circula sense problemes. En el cas que no sigui així, és probable que sigui necessari purgar o equilibrar el sistema de calefacció.

2-. Comprova la caldera

Sigui quin sigui el combustible que utilitzin,s’ha de realitzar una anàlisi de combustió, de tal manera que garanteixi que la mateixa és correcta i que l’evacuació dels gasos es realitza correctament a l’exterior. Tot això contribuirà a garantir la seguretat de la nostra instal·lació i optimitzar el consum energètic de la mateixa reduint la despesa derivada de la seva utilització durant tot l’hivern.

És convenient fer les següents comprovacions abans de posar en marxa el sistema de calefacció:

Revisar la pressió de la caldera i fer-ho quan estigui en fred. Encara que generalment la pressió ha d’estar entre 1-1,5 bars (zona verda del manòmetre), es recomana consultar abans el manual d’instruccions de l’aparell i assegurar-se quina és la pressió recomanada pel fabricant. Si tingués una pressió inferior a 0,5 bars, els més probable és que la caldera no funcioni, encara que les calderes solen comptar amb un sistema de seguretat que les desactiva en el cas de pressions excessivament baixes.

Si la caldera també serveix per escalfar l’aigua sanitària, recorda que s’ha de canviar a Mode hivern Calefacció + ACS. Normalment, ve indicat amb els símbols d’un radiador per a la calefacció i d’una aixeta per l’aigua calenta.

Ajustar la temperatura de treball de la caldera. Si aquesta és de condensació, s’aconsella que la temperatura sigui de 55-60 ˚C. En el cas d’una mixta (calefacció + ACS), la temperatura de sortida de l’aigua de les aixetes recomanada dependrà de si es tracta d’un sistema instantani (40-50 ˚C) o d’una caldera amb acumulador incorporat (55-60 ˚C ).

3-.Aprofitar les subvencions que existeixen per a la substitució de calderes no eficients.

És recomanable consultar a l’ajuntament o comunitat autònoma on s’ubiqui la finca les ajudes existents.

4-. Revisar el termòstat

El termòstat és el dispositiu encarregat de regular l’encesa i l’apagat de sistema de calefacció, de manera que cal assegurar-se que funciona correctament. Per a això, es recomana pujar la temperatura ambient i comprovar si la caldera es posa en funcionament. Després, s’ha de baixar la temperatura del termòstat i comprovar si el sistema s’apaga. I comprovar les piles en el cas que el termòstat sigui digital.

5-. No us passeu amb la calefacció

Establir la temperatura de la casa al 21C pot llogar un estalvi de fins a un 20% d’energia. A més, si es baixa la temperatura a 16C durant la nit, s’estaria estalviant un 13% respecte a mantenir-la encesa a 20C

6-. Instal·la vàlvules termostàtiques als radiadors

De vegades, tenir un sol termòstat per tota la casa comporta que algunes estades estiguin més fredes que altres o que la calor en unes habitacions sigui excessiu. Si el que es vol és regular la temperatura dels radiadors segons el gust, es recomana instal·lar vàlvules termostàtiques.

7-. Obrir només els radiador que usem

Tancar tant els radiadors com les portes i les finestres de les habitacions que no utilitzar fins que es necessitin.

8-. No tapar els radiadors

Cobrir els radiadors amb elements decoratius o usar-los com estenedor-assecadora comporta que la calefacció hagi de fer un major esforç per oferir la temperatura a la qual la s’ha configurat i, per tant, un major consum d’energia.

9-. La decoració també ajuda a aïllar

Utilitzar catifes i cortines de color fosc perquè absorbeixin la radiació solar ajudarà a mantenir, i fins i tot pujar, la temperatura de la llar. També ho farà servir cortines dobles com, per exemple, una cortina fina que permeti entrar la llum i la calor de el sol i una altra més gruixuda que no deixi passar el fred nocturn. Altres formes de millorar l’aïllament és cobrir les parets amb quadres o prestatgeries (la temperatura d’una paret on hi ha un quadre pot arribar a ser 1,5 ˚C més alta que una nua), o bé posar un sòcol per a protegir del fred que puja de terra.

10-. Revisa portes i finestres

Taponar l’entrada de corrents d’aire col·locant petits sistemes de plàstic en portes i finestres. D’aquesta manera, s’impedeix tant l’entrada de fred com la sortida de calor i, a més, ajuda a mantenir la temperatura interior de la casa. Si hi ha esquerdes en els murs al voltant de portes i finestres, han de segellar amb massilla resistent a l’aigua per l’exterior de la casa.