anunci patrocinat

Els organismes europeus de Normalització CEN i CENELEC han aprovat la primera norma europea sobre accessibilitat de l’entorn construït, “liderada per la Fundació ONCE i l’Associació Espanyola de Normalització, UNE”, segons informen aquestes institucions.

La Norma EN 17210 “Accessibilitat i usabilitat de l’entorn construït. Requisits funcionals”, estableix els requisits que han de complir els entorns construïts, incloent els espais urbans, per poder ser considerats accessibles. “D’aquesta manera, aquest estàndard impulsarà l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats en aquest àmbit, facilitant la integració social de les persones amb discapacitat”.

“Aquest esperat estàndard”, que es publicarà a principis de 2021 i estarà disponible en espanyol en el primer trimestre del l’any, respon a un mandat de la Comissió Europea (CE) i ha estat elaborat amb la participació i consens de destacades organitzacions europees i espanyoles, representants de totes les parts implicades: Administració, organismes nacionals de normalització, usuaris, consumidors, col·lectius de persones amb discapacitat i empreses.

“Espanya és un referent internacional en l’elaboració d’estàndards que afavoreixen l’accessibilitat. Per exemple, la Norma internacional ISO 21902 de turisme accessible, està liderada per la Fundació ONCE, l’Organització Mundial del Turisme (OMT) i UNE. Es tracta del primer estàndard mundial en aquest àmbit i la seva publicació està prevista pròximament “.

Info de Infoconstrucción